BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

Integracja systemów

Podstawowym celem budowy zintegrowanych systemów zarządzania jest dążenie przedsiębiorstw do doskonalenia wszystkich procesów i obszarów. Potrzeba tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem wynika z dążenia organizacji do coraz pełniejszego realizowania potrzeb społecznych oraz coraz skuteczniejszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Duży wpływ na integrację systemów zarządzania ma wejście w życie normy 9001, w której zastosowano procesowe podejście przy zarządzaniu jakością. Została ona zbudowana w taki sposób, aby zapewnić kompatybilność i umożliwić integrację z innymi systemami.

Obecnie funkcjonują następujące normy o dużym stopniu integracji dotyczące systemów zarządzania:

Jakością - ISO 9001,

Środowiskiem – ISO 14000,

Bezpieczeństwem i higiena pracy - ISO18000.

HACCP

GMP

ISO 22716

Integracja systemów jest logiczna i uzasadnioną, zbliżoną strukturą wymagań oraz wspólną filozofią opartą na koncepcji ciągłego doskonalenia (cykl Deminga) w powiązaniu z podejściem prewencyjnym oraz procesowym.

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem może obejmować następne podsystemy zarządzania: zarządzanie technologią, kadrami, finansami itp.

Różne są motywacje wdrażania poszczególnych podsystemów zarządzania. O ile wprowadzenie ZSJ odbywa się głównie w wyniku wymagań klientów – odbiorców wyrobów i usług, to SZŚ wprowadzane są przede wszystkim w związku z wymaganiami społeczeństw lokalnych oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony naturalnego środowiska człowieka.