BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

ISO 14001


Zarządzanie środowiskiem i wpływ przedsiębiorstwa na środowisko są bardzo istotnymi elementami funkcjonowania firmy. Konsumenci i całe społeczeństwa zwracają coraz większą uwagę na to, jak producent podchodzi do problemów czystego i zdrowego środowiska oraz działań przyjaznych środowisku. Po to, aby stosowane działania były skuteczne, niezbędne jest przeprowadzanie ich w ramach uporządkowanego systemu zarządzania oraz scalenie z ogólną strategią zarządzania organizacją, gdyż niespełnienie wymagań środowiskowych przez firmę grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Nowe normy środowiskowe i przepisy ochrony środowiska bowiem są coraz bardziej surowe i skuteczniej egzekwowane.
Norma ISO 14001 definiuje wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania środowiskowego w firmie.

Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego badania wpływu, jaki firma wywiera na środowisko poprzez swoją działalność.

Firma spełniająca wymagania normy ISO 14001 odnosi istotne korzyści:


• Poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

• Obniżenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych.

• Obniżenie kosztów wynikających z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

• Redukcja kosztów wskutek lepszego wykorzystania materiałów i energii.

• Oszczędności związane z gospodarką odpadami, zużyciem energii, wody i opakowań, a także w zakresie stosowania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska,

• Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska.

Uporządkowanie kwestii związanych ze środowiskiem, zgodność z przepisami ochrony środowiska, eliminacja kar.

• Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

• Zapobiegania sytuacjom wypadkowym, poprawa bezpieczeństwa pracy.

• Tworzenie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska.

• Wzrost konkurencyjności firmy, zarówno na rynkach lokalnych, krajowych jak i w Unii Europejskiej.

• Certyfikat ISO 14001 zwiększa prestiż firmy i może służyć jako element marketingowy.