BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

ISO/IEC 17025


Systemu zarządzania jakością wg normy ISO 17025 kierowany jest  do wszystkich laboratoriów, które poprzez wdrożenie systemu i uzyskanie certyfikatu akredytacji chcą potwierdzić wiarygodność i niezależność otrzymywanych przez nie wyników badań

Norma ISO 17025 zawiera wymagania dotyczące jakościowych aspektów funkcjonowania laboratorium (w tym zakresie obejmuje między innymi: nadzorowanie dokumentacji, badanie wymagań klienta, auditowanie itp.), jak i również zawiera wymagania techniczne (odnoszą się one między innymi do: kompetencji personelu, warunków i wyposażenia, wzorcowania, spójności pomiarowej, zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań).

W maju 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała zaktualizowany międzynarodowy standard w zakresie zarządzania jakością laboratorium badawczym i wzorcującym - ISO/IEC 17025.
Laboratorium, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 17025 i chce poddać ocenie ten system, poddaje się akredytacji. Akredytacja w Polsce jest przeprowadzana wyłącznie przez Polskie Centrum Akredytacji.


Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025

• wzrost wiarygodności uzyskiwanych wyników badań

• spełnienie wymagań prawnych

• udowodnienie kompetencji i wiarygodności laboratorium do wykonywania badań

• optymalizacja procesów na poziomie organizacyjnym i produkcyjnym

• zapewnienie profesjonalnej praktyki na każdym etapie badania

• efektywność systemu dokumentacji

• wyższy poziom odpowiedzialności pracowników