BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

ISO 18001Norma ISO 18001 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Norma ta opiera się na zasadach systemów zarządzania, zdefiniowanych w normach serii ISO 9000, w związku z czym może się integrować z tymi normami, tworząc spójny system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ISO 18001 definiuje działania, jakie firma podejmuje w celu wyeliminowania zagrożeń zdrowia i mienia, czyli w celu osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Firma spełniająca wymagania normy ISO 18001 odnosi istotne korzyści:


• Zapobieganie wypadkom w czasie pracy, poprzez unikanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz zminimalizowanie występowania chorób zawodowych.

• Ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami.

• Dążenia do stałej poprawy stanu bhp funkcjonującego w organizacji.

• Spełnienia wymagań określonych w przepisach prawnych.

• Ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP.

• Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających wdrażania polityki w zakresie BHP.

• Nieustanne podnoszenia kwalifikacji, oraz uwzględnianie roli pracowników, a także ich zaangażowania do działań w zakresie BHP.

• Podniesienie komfortu pracy i w związku z tym wyższe morale pracowników.

• Certyfikat ISO 18001 zwiększa renomę firmy i może służyć jako element marketingowy.