BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

ISO 22716


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przeniesienie odpowiedzialności za jakość wyrobów kosmetycznych, spoczywającej na Ministerstwie Zdrowia (Państwowy Zakład Higieny) na barki producentów oraz dystrybutorów. Określono więc ogólne parametry bezpieczeństwa, które spełnić musi producent pod groźbą odpowiedzialności karnej lubi finansowej za nieprzewidziane skutki stosowania wyrobu.


Certyfikacja ISO 22716

Kosmetyki są produktami, które podlegają starannej ocenie dokonywanej przez konsumentów. Wprowadzenie do sprzedaży produktu o niskiej jakości może spowodować utratę zaufania klientów a co za tym idzie, może narazić firmę na poważne starty finansowe. Produkcja kosmetyków wysokiej i gwarantowanej jakości wpływa na budowanie marki wśród wymagających klientów oraz powoduje wzrost jej wartości.

W celu ułatwienia producentom wytwarzania artykułów kosmetycznych o najwyższej jakości i bezpieczeństwie opracowano i opublikowano normę
PN-EN ISO 22716.

Standard
ISO 22716 dostarcza wytyczne w zakresie Dobrej Praktyki Produkcyjnej kosmetyków uwzględniając specyficzne potrzeby tego sektora Zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania, transportu produktów kosmetycznych a także określa szczegółowe wymagania co do personelu. Obejmuje również tematykę kontroli jakości, podwykonawstwa, oraz higieny produkcji.

Korzyści z wdrożenia ISO 22716

• Gwarancja wysokiej jakości produktów kosmetycznych

• Wyższa wartość marki na rynku

• Większe zaufanie konsumentów

• Poprawa skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa

• Redukcja ryzyka - zabezpieczenie przed błędami i stratami

• Podejście systemowe w realizacji wymagań narzuconych przez prawoZgodnie z przyjętym prawodawstwem oraz Ustawą z dnia 30 marca 2001 producenci kosmetyków zobligowani są do stosowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz legitymowania się odpowiednią dokumentacją, poświadczającą realizowanie tych zasad odpowiednim organom kontrolnym.

Wdrożenie standardu opierającego się na
ISO 22716 daje gwarancję, że wszystkie obszary związane z wymaganiami wstępnymi, produkcją kosmetyków i ich wprowadzeniem do obrotu skutkują dostarczeniem konsumentom produktu bezpiecznego o wysokiej, gwarantowanej jakości.

Dlatego każde przedsiębiorstwo działające w branży kosmetycznej powinno wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić odpowiedni system jakości, którego doskonałą alternatywą jest
ISO 22716.