BKA Biuro Konsultingowo-Auditorskie Sp. J ©  2011

BKA. Systemy jakości. Główni klienci. Kontakt. Systemy zarządzania jakością. Szkolenia i wdrażanie ISO i HACCP - Poznań

ISO 9001


Jakość produktów i usług oferowanych przez firmę lub organizację, ma decydujący wpływ na osiągane przez nią wyniki ekonomiczne. Wymagania klientów wobec jakości produktów i usług nieustannie rosną. Taka sytuacja wymusza ciągłą poprawę jakości przez producentów i usługodawców.

Norma ISO 9001 definiuje system zarządzania jakością, który jest narzędziem pozwalającym osiągać dobre wyniki ekonomiczne oraz stabilną pozycję na rynku. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu wydajności i opłacalności procesów oraz pozyskiwania zaufania wśród odbiorców. Norma ISO 9001 jest znowelizowaną wersją wcześniejszych norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Spełnienie wymagań normy ISO 9001 jest podstawą do uzyskania przez firmę odpowiedniego certyfikatu, poświadczającego jej zdolność do rozwoju i doskonalenia jakości.

 

Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001


Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001